Международeн пленeр по живопис за млади художници 20.08-23.08.2019

Цели и задачи на пленера:
    Развитие и укрепване на приятелските, културни и артистични връзки между млади художници от различни страни, творчески изяви;
    Запознаване с културното и историческото наследство на България;
    Възможност за всички за почивка и творческо общуване;
    Майсторски – класове с известни преподаватели
 
I. Организационни условия

За участие в пленера са поканени млади художници от:
• творчески школи и кръжоци;
• средни общообразователни училища;
• художествени и училища по изкуствата;

    Организационният комитет на Фестивала организира провеждането на майсторски - класове, изнесени пленери,  изложби за всички участници в пленера.
    Изнесените пленери се провеждат по време на фестивалната седмица в Странджа и Созопол. Програмата предполага 4-5 часови пленарни занятия на ден. 

II. Изисквания на конкурсната программа

Младите художници представят по една картина на фестивалната изложбата-конкурс, нарисувана по време на пленера.
Ръководителите на  отделните национални групи извършват предварителна селекция на творби, които ще участват във фестивалната изложба - конкурс.

III. Критерии за конкурсни оценки:

Конкурсът се провежда в следните номинации:
• природни пейзажи - морски, градски, архитектурни скици и ландшафт
• жанрова живопис – българска история и фолклор
Техника: живопис и рисунка

Критерии за оценяване на конкурсните творби:
- композиция
- предаване на обем и пространство чрез цвят и линии
- оригиналност на образно- декоративното решение на идеята и нейното съответствие на тематиката на  пленера
- ниво на художествено майсторство на автора
- оригиналност на изпълнението в  творческите занятия по време на пленера

IV.Участници:
В конкурса могат да участват деца и младежи в следните възрастови  категории:
-    средна възрастова категория – 12 – 16 години
-    старша възрастова категория – над 17 години


V. Технически изисквания:

На пленера участниците рисуват по две работи с максимален размер 35 х 50 см. или 46 х 55 см., без ограничения във вида на материалите за рисуване. Темата се обявява при откриването на конкурса.
Рисунките се надписват с трите имена на участника, възраст, град, държава, ръководител и се предават на Организационния комитет.
Готовите рисунки се оформят задължително с паспoрту.
Участниците в пленера си осигуряват сами всички необходими материали (включително: статив, бои, хартия, столче, вода и т.н.), съгласно заявената номинация. Няма ограничение на материалите.

VI. Общи условия:
- Подготовка и провеждане на фестивала се осъществява от Организационния комитет.
- Организационният комитет утвърждава състава на международното жури, което се състои от водещи специалисти на културата и изкуството на страните, участващи във фестивала. Председател на международното жури е доц. Дечко Дечев.- Организационният комитет има право да използва и разпространява / без заплащане на хонорари на участниците във фестивала / аудио, видео, печатни и други видове продукти, произведени по време на фестивала.
- Участниците на фестивала имат право да рекламират своите спонсори. В тази връзка участниците трябва да изпратят логото на спонсора / ако има такова /,
названието на фирмата, пълно име на директора.

    VII. Награди
Според резултатите от конкурсната програма на победителите се връчват следните награди:
-    «ЛАУРЕАТ» - 1, 2, 3 място;
-    «ДИПЛОМАНТ»  - връчване на дипломи и паметни знаци и награди на всички участници;