1. Обучение по Английски Език


Стандартен Курс по общ английски


General EnglishВъзраст на децата: 10-17 год.


Период: 2 седмици (10 дни)


Цена: 150 EUR


Цената включва:


-    30 уч. ч. обучение по английски език – стандартен курс
-    учебни материали
-    тест за определяне на нивото
-    сертификат за завършен курс
-    изпитни задачи и разработване на проекти по време на обучение
-    разпределяне на децата в групи за обучение според нивото им 
-     1 учител на група до 15 деца


2. Зелено/Синьо училище

 
Различни форми на обучение: киберсигурност; криптография,
математика, природозащитно, спортно-туристическо и
природо-географско образование
 
Тематични методики:

1. Зелено училище – „Научно изследователско”
2. Зелено училище – „ Природозащитно образoвание”
3. Зелено училище – „ Природо – географско ”
4. Зелено училище – „ Културно – туристическо”
5. Зелено училище – „ Спортно –туристическо”
6. Зелено училище – „Езиковедско”
7. Зелено училище – „Приложни изкуства”
8. Зелено училище – „ Театрално – танцово ”

 


 
3. Образователни курсове
 

 
Курс Млад Журналист

Елементи на обучението:
 
Подготвителен етап - Краеведство
Запознаване с конкретен район
Забележителности: Природни, Културни, Творчески
Запознаване с преданията и легендите свързани с района
Организация на журналистическите дейности и задачи
  
 Практическа дейност
 Инструменти на журналистиката
 Интервюта - техники
 Статии - стилове
 Снимков материал – методика на заснемане
 Документиране на проведеното проучване

Етап на презентация
 
Синтезиране на материалите от проучването
 
Оформяне на презентация
Методи и техники на презентация
Изложение и представяне на проучването

 

 

 


Курс Млад изследовател
 
 
Елементи на обучението:

 

Подготвителен етап

Запознаване с конкретен район и местообитание
Специфики на района и проблематика
Запознаване с начините на достъп
Организация на експедиционните дейности и задачи

 

 

МЛАДЕЖКИ КУРС – ГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА  


Действия при бедствия и аварии и извънредни ситуации


 
Знаете ли как да реагирате при земетресение, пожар, наводнение или друго природно бедствие? Знаете ли как да помогнете на пострадал ? Важно е да сте подготвени за бърза и адекватна реакция в извънредни ситуация.

 

МОДУЛИ:
 
 
Природни бедствия и аварии – реакция и действия

 
действия при земетресение.
действия при пожар.
действия при наводнения.
действия при промишлени аварии.
действия в извънредни ситуации и психологическа нагласа за справяне 
 
Първа помощ – специфика
действия за обездвижване на горен и долен крайник, 
действия при травми на глава, 
действия при кръвотечения,
действия при затрупан пострадал 
сърдечен масаж,
преместване на пострадал
обработка на рани и видове превръзки,
съдържание на аптечка

 
 
Полезни технически умения
комуникация по време на криза,

въжен инвентар и съоръжения за преодоляване на пресечен терен 
възли и въжени системи
носилки и транспортиране на пострадал
съдържание на комплект за оцеляване
 
 

Курсът е подходящ за младежи и деца над 12 годишна възраст.


 
4. Природозащитно образование за учители

 

ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ
В ОБЛАСТТА НА ПРИРОДО-ЗАЩИТНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
По време на семинара участниците – педагогически специалисти, ще се запознаят с методиката
за природозащитното образование и екологично възпитание на деца и ученици като една от
най-интригуващата и съвременна практика за педагогическа работа на терен, сред природата.