XI Международен детски фестивал "Българска Роза"
„Народните традиции – да ги почитаме и пазим”

 Място на провеждане: България, Южно Черноморско крайбрежие, Приморско, хотел Хелиос.


Дати на провеждане:  20.08.2019 – 26.08.2019


Организатор на Фестивала: «ПГА» със съдействието на Министерство на Културата в България, Българско Национално Радио, Националните училища по изкуство в Котел и Широка Лъка , физически и юридически лица, на които са близки целите и идеите на фестивала.
 
Участници във Фестивала: За участие във Фестивала са поканени професионални, любителски ,творчески колективи и отделни участници. На Фестивала са поканени колективи от различни страни: Гърция, Молдова, Русия, Турция, Македония, Сърбия, Румъния и др.

Възраст на участниците в конкурсната програма на Фестивала е от 7 до 20 години.

Цел на  Фестивала: да се предостави възможност на младите изпълнители от различни страни за срещи и обмяна на творчески опит.  Популяризирането на фолклора сред подрастващото поколение и съхраняване народните традиции на всяка държава за бъдещите поколения.

Задачи на Фестивала:
•    Опазване на нематериалното културно наследство;
•    Представяне на културата на съответния народ от детски творчески колективи,
•    Откриване на най-добрите фолклорни колективи и отделни изпълнители, стимулиране на тяхното израстване и майсторство;
•    Укрепване на международните връзки и  развитие на културния диалог между нациите и страните;
•    Творческа обмяна на опит между колективи, ръководители и изпълнители.
•    Възможност за провеждане на съвместен съдържателен отдих;

Номинации:

•    «Вокално изкуство» (народно пеене, фолклор, этнография) – соло, малки и големи ансамбли;
•    «Инструментално изкуство» (изпълнители на народни инструменти) – соло, ансамбли, оркестри.
•    «Хореогрфско изкуство»
-    народен танц– соло, малки и големи ансамбли;
-   народен стилизиран танц – соло, малки и големи ансамбли.

 Изисквания към програмата на изпълненията:
«Вокално изкуство»:
Изпълнение на 2 разнохарактерни произведения, одното се изпълнява a-capella, обща продължителност не повече от 7 минут.

 «Хореографическо изкуство»:
Изпълнение на 2 разнохарактерни народни танца. Продължителност на всеки танц до 5 минути.
 
«Изпълнителско изкуство»:
Изпълнение  на 2 разнохарактерни произведения (обработка на народни мелодии), обща продължителност не повече от 8 минути.

Технически изисквания: Носители на фонограми са CD или флаш памет с високо качество на звука. Всеки звукозапис трябва да бъде на отделено носител с указание на името на произведението и името на колектива. В номинациите «Вокално изкуство» не се допуска  исползване на звукоусиливаща апаратура и фонограми – «минус». Изпълнителите могат да правят своите изпълнения със своите концертмайстори или с ансамбъла (не повече от 5 човека).

Критерии за оценка на изпълненията в номинациите:
1.Вокал:
- музикалност, художествена трактовка на музикалното произведение;
- чистота на интонацията и качество на звучене;
- красота на тембъра и сила на гласа;
- сценична култура;
- сложност на репертоара;
- съответствие на репертоара на изпълнителските възможности и възрастната категория на изпълнителя;
- изпълнителско майсторство.
2.Хореография:
- изпълнителско майсторство – техника на изпълнението на движенията;
- композиционно построяване на изпълнението;
- съответствие на репертоара на възрастните особености на изпълнителите;
- сценичност /пластика, костюм, реквизит, култура на изпълнение/;
- подбор и съответствие на музикалния и хореографски материал/;
- артистизм, разкриване на художествения образ.
3. Инструментален жанр:
- степен на владеене на инструмента;
- чистота на интонацията и музикалния строй;
- сложност на репертуара;
- технически възможности на исполнението на ансамбъла;
- музикалност, артистичност, художественна трактовка  на музикалното произведение;
- творческа индивидуалност/за солисти.

 Награждаване:    

При Закриване на Фестивала се връчва голямата награда "ГРАН-ПРИ"-Българска Роза и се определят Лауреати, връчват се съответните дипломи  по всяка номинация.

Званието «ГРАН-ПРИ», присъдено на колектив или отделен изпълнител, му дава правото за безплатно  участие във Фестивала-конкурс «Българска роза - 2020»

Общи изисквания:
- Подготовката и провеждането на Фестивала се осъществява от Организационния комитет.
- Организационния комитет утвърждава състава на международното жюри по всяка номинация, което се формира от водещи  специалисти в културата и изкуствата на страните, приемащи участие във Фестивала.
- Организацонния комитет има право да използва и разпространява /без да изплаща хонорар на участниците на Фестивала/  аудио- и видеозаписите, печатните и друг вид  продукции, произведени по време на провеждането на фестивала.
- Участнците на Фестивала има право да рекламират своя спонсор. За целта участниците в електронен вид изпращат лого на спонсора /ако има/, име  на фирмата  и имена на управителя.

  Програма на мероприятията:
1 ден. Пристигане в  Приморско, хотел Хелиос, регистрация и настаняване на участниците и гостите на Фестивала. Запознаване  c територията. Свободно време. Вечер на запознанствата - развлекателно шоу. Дискотека.
2 ден. Тържествено откриване на Фестивала. Фестивални прослушвания . Дискотека или мероприятие по плана на Приморско, хотел Хелиос.
3 ден. Фестивални прослушвания и потбор по номинаците. Провеждане на майсторски класове. Дискотека.
4 ден. Фестивални прослушвания и потбор по номинаците. Провеждане на майсторски класове. Дискотека.
5 ден.  Репетиция за Гала-концерта. Закриване на Фестивала. Гала-концерт  на участниците във фестивала. Награждаване на победителите. Дискотека.
6 ден.  Свободен ден, екскурзии, плаж.
7 ден. Отпътуване на участниците и гостите на Фестивала.