ПРАВИЛА

ЗА ПОВЕДЕНИЕТО НА ПОЧИВАЩИЯ

В ДЕТСКИ И МЛАДЕЖКИ КОМПЛЕКС ММЦ ПРИМОРСКО

 

 

 

1.      Да спазва правилата за вътрешния ред в почивната база с цел – гарантиране пълноценен и спокоен отдих на туристите.

2.      Безпрекословно да се подчинява на своя ръководител, на дежурния по охрана, на възпитателите и на Директора на детски и младежки комплекс “ММЦ Приморско”.

3.      Да се отнася с уважение към останалите почиващи в базата туристи, към целия ръководен, педагогически и помощен персонал; да зачита законите и традициите на страната домакин, да бъде вежлив към местните жители.

4.      Да познава и спазва строго ежедневния режим, установен в почивната база и правилата за пожарна безопасност.

5.      Още при пристигането си, да предостави ценните си вещи и пари за съхранение в сейф.

6.      Да съблюдава лична хигиена, порядък в стаите, чистота на територията на целия комплекс.

7.       Да пази лагерното имуществото, в противен случай заплаща лично нанесените щети.

8.      Да спазва часовете, определени за изхранване, и по никакъв начин да не пренебрегва нормите на културно поведение в ресторанта.

9.      Във всички случаи на мероприятия, организирани извън територията на комплекса, да не се отделя от общата група и се подчинява на съответния придружаващ ръководител.

10.  При плажуване и къпане се подчинява както на разпорежданията на придружаващия ръководител, така и на дежурния екип от спасители, като мястото на плажуване се определя от ръководителя на групата.

11.  При пътувания с автобус, да съблюдава правилата за безопасно возене, като стои седнал по време на движение и не се опитва да слиза /или качва/, докато автобусът не преустанови окончателно движението си. Слизайки от него, да не бърза да пресича улицата при недостатъчна видимост.

12.  Да не краде, да не изнудва и заплашва, да не предизвиква и участва в сбивания.

13.  Да не предприема по никакъв начин действия, които могат да застрашат физическото и психическо здраве на останалите лагерници или техния живот.

14.  Да не употребява спиртни напитки, всякакъв вид психотропни, упойващи и наркотични вещества; да не пуши.

15.  Да не нарушава спокойствието и тишината във времето, определено за почивка.

16.  Да не напуска по никакъв повод територията на комплекса без разрешение на прекия ръководител и когато получи такова, то излизането да се осъществява по дадените от съответния ръководител наставления.

17.  При възникнали оплаквания или поява на заплаха от всякакъв вид, да уведомява незабавно своя ръководител или дежурен възпитател с цел -  предприемане на мерки за своевременното им отстраняване. В случай на физическо неразположение да се обърне за помощ към мед. пункт.

 

 

 

 

Забележка: При грубо нарушаване правилата за поведение в детски и младежки комплекс “ММЦ Приморско”, се предприемат действия по депортиране на виновника за сметка на родителите, без никаква компенсация при съкращаване срока на пребиваване в лагера, както и се уведомяват официално училищните власти за негативните прояви.

 

 

udostoverenie_riokoz_hotel_helios_2013

Пишете ни