Специална служба за безопасност.


За целта, освен основните дейности по осигуряване на отлични условия за настаняване и изхранване, е създадена утвърдена в многогодишния опит организация за осигуряване на безопасни условия за отдих , чрез:

- екип от  възпитатели, които се грижат за реда и сигурността на територията на почивна база   денонощно;

-  наличие на собствена линейка на разположение 24 часа в денонощието;

- дежурно мед. лице и обзаведен лекарски кабинет с лекарства от първа необходимост  - 24 часа в денонощие;